Choroba afektywna dwubiegunowa

Choroba afektywna dwubiegunowa, w skrócie ChAD, to choroba silnie uwarunkowana genetycznie dotykająca 1-2% ludzi, charakteryzująca się epizodycznymi wahaniami nastroju, nieraz ekstremalnymi – w trakcie życia występują okresy hipomanii lub manii oraz depresji.

Osoby dotknięte tą chorobą doświadczają intensywnych zmian nastroju w ciągu swojego życia, które znacząco wpływają na ich codzienne funkcjonowanie.

Stany hipomanii, manii czy depresji diagnozujemy według kryteriów rozpoznania, które poza konkretnymi objawami powinny trwać przez odpowiedni okres czasu oraz nie mogą być efektem zażycia środków psychoaktywnych.

Pamiętajmy, nie każda zmienność nastroju jest związana z ChAD. Celem diagnozy niezbędne jest zebranie szczegółowego wywiadu przez psychiatrę.
ChAD można skutecznie leczyć!