Cennik

Usługa

Czas trwania

Koszt

Konsultacja psychiatryczna pierwszorazowa

40 - 60 min

300 zł
od 1.09.2024: 340 zł

Konsultacja psychiatryczna pierwszorazowa online¹

40 - 60 min

300 zł
od 1.09.2024: 340 zł

Konsultacja psychiatryczna pierwszorazowa sobotnia¹

40 - 60 min

350 zł
od 1.09.2024: 400 zł

Konsultacja psychiatryczna pierwszorazowa dzieci i młodzieży

60 min

500 zł

Konsultacja psychiatryczna kolejna

20 min

250 zł
od 1.09.2024: 260 zł

Konsultacja psychiatryczna kolejna online¹

20 min

250 zł
od 1.09.2024: 260 zł

Konsultacja psychiatryczna kolejna sobotnia¹

20 min

300 zł

Konsultacja psychiatryczna kolejna dzieci i młodzieży

30 min

350 zł

Psychiatric consultation in foreign language (English, Italian) first visit

40 min

350 pln
from 1.09.2024: 400 pln

Psychiatric consultation in foreign language (English, Italian) first visit- online²

40 min

350 pln
from 1.09.2024: 400 pln

Psychiatric consultation in foreign language (English, Italian) first visit on Saturday²

40 min

400 pln
from 1.09.2024: 450 pln

Psychiatric consultation in foreign language (English, Italian) next visit

20 min

300 pln

Psychiatric consultation in foreign language (English, Italian) next visit -online²

20 min

300 pln

Psychiatric consultation in foreign language (English, Italian) next visit on Saturday²

20 min

350 pln

Wystawienie recepty awaryjnej u stałych pacjentów (na okres 1 miesiąca)

100 zł

Wydanie zaświadczenia o leczeniu (poza wizytą)

100 zł

Leczenie esketaminą donosową – Spravato®

oferta ustalana indywidualnie

Sesja psychoterapii indywidualnej

50 min

200 zł

Sesja psychoterapii indywidualnej online¹

50 min

200 zł

Sesja indywidualna coachingu ADHD

50 min

200 zł

Sesja psychoterapii sobotnia¹

50 min

200 zł

Konsultacja psychologiczna dzieci i młodzieży

50 min

220 zł

Psychological consultation in English

50 min

250 pln

Psychoterapy in English

50 min

250 pln

Konsultacja psychodietetyczna

50 min

200 zł

Terapia funkcji poznawczych

50 min

200 zł

Sesja grupowa psychoterapii (zależne od aktualnej oferty)

120 min

150 zł

Sesja grupowa coachingu ADHD

120 min

150 zł

Warsztaty

wg aktualnej oferty

¹Na konsultacje przeprowadzane w formie zdalnej oraz sobotnie obowiązuje przedpłata – wizytę można odwołać do 24 h przed, wówczas opłata za wizytę zostanie zwrócona.
²Online and Saturday consultations must to be paid in advance. In case of cancellation up to 24 hours before visit, the payment will be refunded.

Diagnostyka psychologiczna

Usługa

Czas trwania

Koszt

Diagnostyka ADHD

Możliwa jest po odbyciu pierwszorazowej konsultacji psychiatrycznej. Diagnoza ADHD po kwalifikacji przez lekarza wykonywana jest przez neuropsychologa.

Obejmuje zwykle 3 spotkania 60 – 120 minutowe

950 – 1250 zł¹

1. Wywiad psychologiczny i wykonanie testu przesiewowego (350zł)

2. Diagnoza neuropsychologiczna z użyciem profesjonalnych narzędzi testowych tj. DIVA 5, MOXO w wybranych przypadkach (300 – 600 zł, czas trwania 60-120 min)

3. Wystawienie opinii neuropsychologicznej, omówienie wyników i wydanie dokumentacji (300 zł)

Diagnoza w kierunku ADHD u dzieci

z wykonaniem badania przesiewowego w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu

Obejmuje zwykle 5 spotkań 60 – minutowych 

1900 zł¹

1-2. Wywiad psychologiczny z rodzicem, z dzieckiem, obserwacja dziecka (2 x 300 zł)
3-4. Diagnoza neuropsychologiczna z użyciem profesjonalnych narzędzi testowych np. ASRS,
Conners-3, MOXO, AQ (2 x 500 zł)
5. Wystawienie opinii neuropsychologicznej, omówienie wyników i wydanie dokumentacji
(300 zł)
Na etapie 1-4 prowadzona jest diagnoza neuropsychologiczna z rodzicami i dzieckiem z
użyciem profesjonalnych narzędzi testowych, diagnoza może być rozszerzona o dodatkowe
testy, w zależności od postawionych przez psychologa hipotez.

Diagnoza zaburzeń funkcjonowania dzieci i młodzieży

w tym w kierunku osobowości
nieprawidłowo kształtującej się

Obejmuje zwykle 4 spotkania 60 – minutowe

1400 zł¹

1. Wywiad psychologiczny z rodzicem, z dzieckiem, obserwacja dziecka (300 zł)
2-3. Diagnoza neuropsychologiczna z użyciem profesjonalnych narzędzi testowych tj. CDI-2,
STAI-I, STAI-C, Conners-3 (2 x 400 zł)
4. Wystawienie opinii neuropsychologicznej, omówienie wyników i wydanie dokumentacji
(300 zł)

Diagnoza neuropsychologiczna

Cena obejmuje 4 spotkania 50-minutowe

950 zł¹

1. Wywiad psychologiczny i wykonanie testu przesiewowego (300 zł)

2-3. Diagnoza neuropsychologiczna z użyciem profesjonalnych narzędzi testowych (450 zł)

4. Wystawienie opinii psychologicznej, omówienie wyników i wydanie dokumentacji (200 zł)

Diagnoza psychologiczna

w tym diagnoza osobowości i/lub trudności w funkcjonowaniu

Obejmuje zwykle 3 spotkania 50-minutowe

700 zł¹

1. Wywiad psychologiczny i wykonanie testu przesiewowego (300 zł)

2. Diagnoza psychologiczna z użyciem profesjonalnych narzędzi testowych (200 zł)

3. Wystawienie opinii psychologicznej, omówienie wyników i wydanie dokumentacji (200 zł)

¹W szczególnych przypadkach czas trwania, zakres diagnostyki, a tym samym cena mogą ulec zmianie.

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

Zachęcamy do umówienia się na wizytę w wygodny dla Państwa sposób:

NURT Centrum Terapii