Otępienia

Grupa chorób związanych z zaburzeniami wyższych funkcji korowych. Zaburzenia funkcji poznawczych obejmują pamięć, myślenie, orientację, rozumienie, liczenie, zdolność uczenia się, język i ocenę. Uszkodzeniu funkcji poznawczych towarzyszy zwykle, a czasami je poprzedza, obniżenie kontroli nad reakcjami emocjonalnymi, społecznymi, zachowaniem i motywacją. W zależności od przyczyny, dynamika zmian może być gwałtowna jak i powolna i podstępna. Typowo występują u osób w wieku podeszłym, jednak wiek nie może być kryterium ich wykluczenia.

W naszym zespole pracują specjaliści którzy przeprowadzą państwa przez proces diagnozy zaburzeń funkcji poznawczych (w tym, zaburzeń pamięci) oraz zaproponują odpowiednie leczenie. W trakcie konsultacji ustalane są możliwe metody leczenia: farmakologiczne oraz neuropsychologiczna rehabilitacja.

Ta oferta przeznaczona jest zarówno dla pacjentów z otępieniem ( w tym z chorobą Alzheimera), łagodnym zaburzeniem funkcji poznawczych jak i zaburzeniami w przebiegu chorób przewlekłych. Wsparcie znajdą również opiekunowie osób zmagających się z ww. dolegliwościami.

Uzależnienia

O uzależnieniu mówimy gdy pacjent doświadcza przynajmniej 3 objawów występujących łącznie przez pewien okres czasu w ciągu ostatniego roku. Należy do nich silne pragnienie przyjmowania substancji, albo poczucie przymusu jej przyjmowania, trudność w kontrolowaniu zachowania związanego z przyjmowaniem substancji, fizjologiczne objawy stanu odstawienia, stwierdzenie tolerancji, zaniedbywanie alternatywnych źródeł przyjemności lub zainteresowań, oraz przyjmowanie substancji mimo wyraźnych dowodów na jej szkodliwość.

Obecnie kryteria te zostały rozszerzone o uzależnienia od min. zakupów, gier komputerowych, hazardu, seksu. Dla osób uzależnionych od substancji, lub cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych oferujemy diagnozę oraz plan terapeutyczny, który uwzględnia terapię uzależnień oraz wsparcie farmakologiczne w wybranych wskazaniach.

Pacjentom uzależnionym od alkoholu oferujemy protokoły nowoczesnej farmakoterapii podtrzymującej abstynencję, zapobiegającej nawrotom lub redukującej szkody psychospołeczne i zdrowotne związane z piciem.

Schizofrenia i zaburzenia psychotyczne

Diagnoza, która nie musi być piętnem. Schizofrenia jest chorobą o silnym podłożu biologicznym. Za najbardziej zauważalne dla otoczenia traktuje się objawy wytwórcze takie jak: omamy inaczej halucynacje czyli doświadczenia zmysłowe, których źródłem jest zmieniona praca mózgu a nie środowisko w jakim przebywamy lub urojenia- zaburzenia myślenia, które nie znajdują uzasadnienia w rzeczywistości, a o których prawdziwości jesteśmy silnie przekonani. Przebieg choroby może być jednak bardziej podstępny, związany z wycofaniem społecznym, zamknięciem się w świecie swoich wewnętrznych przeżyć, zmianą formy myślenia czy ekspresji emocji.

Nowoczesna psychiatria, dostarcza metod farmakologicznych i biologicznych które pozwalają na skuteczne leczenie, zwłaszcza objawów wytwórczych. Dla skuteczności farmakoterapii ważny jest czas- im szybciej zostanie postawiona diagnoza i wprowadzona adekwatna terapia tym większa szansa na skuteczne leczenie.

Zaburzenia nastroju

Przewlekle obniżony nastrój, brak odczuwania przyjemności czy stałe uczucie zmęczenia, mogą świadczyć o rozwijających się zaburzeniach nastroju np. o depresji.

Depresja staje się chorobą XXI wieku, jej rozpowszechnienie w ciągu całego życia może sięgać nawet 18%.

Zaburzenia nastroju to nie tylko stany jego obniżenia, ale również nienaturalnie wzmożonego, nawet euforycznego nastroju z towarzyszącym szeregiem innych objawów takich jak gonitwa myśli, wzmożona aktywność, większa impulsywność, zmniejszona potrzeba snu.

Kluczem do skutecznego leczenia, jest prawidłowe rozpoznanie problemu.

W łagodniejszych epizodach wystarczającym leczeniem może być psychoterapia, jednak w ciężkich epizodach farmakoterapia jest koniecznością.

Zaburzenia lękowe, nerwicowe

Lęk jest jedną z podstawowych i ważnych dla przetrwania emocji. Lęk doświadczany w sytuacjach obiektywnie niezagrażających, trwający zbyt długo lub intensywnie, tak że przekracza możliwości radzenia sobie i ogranicza nasze funkcjonowanie może mieć tło chorobowe.

Nasi specjaliści pomogą Ci rozróżnić, czy lęk jakiego doświadczasz nie wynika z zaburzeń psychicznych takich jak napady lęku panicznego, zaburzenie lękowe uogólnione, lęk społeczny, agorafobia czy też innych specyficznych zaburzeń.

Doskonałe rezultaty leczenia zaburzeń lękowych można osiągnąć dzięki psychoterapii poznawczo – behawioralnej.

Zaburzenia stresowe

Część zaburzeń jakimi się zajmujemy ma jasno zdefiniowaną przyczynę. To jednorazowe lub przewlekłe doświadczenia stresowe a nawet traumatyczne, które przekraczają możliwości radzenia sobie. Ich doświadczenie generuje szereg różnorodnych objawów od takich, które swoim obrazem mogą przypominać depresję, po stany wzbudzenia, nadmierną czujność, wybuchy gniewu, powracające koszmary senne, natrętne wspomnienia wydarzenia traumatycznego.

W NURT Centrum Terapii otrzymacie Państwo kompleksowe leczenie w oparciu o psychoterapię traumy oraz adekwatne leczenie farmakologiczne.

Zaburzenia aktywności i uwagi

Często kiedy myśli się o ADHD wyobrażamy sobie rozbiegane dzieci, jednak dzieci dorastają a ADHD dorasta razem z nimi. Rozpoznanie ADHD jest również możliwe w wieku dorosłym, mimo że jego początek przypada na wiek dziecięcy- jest zaburzeniem neurorozwojowym. ADHD ma 3 kategorie objawów: deficyt uwagi, impulsywność i nadpobudliwość ruchową.

Najczęściej pierwsze objawy zauważalne są w wieku 7-12 lat, kiedy dziecku trudno jest spełnić wymagania jakie narzuca mu szkoła. Ten klasyczny przebieg nie jest jednak jedynym możliwym. ADHD u dziewcząt często przebiega z mniej zaznaczoną nadpobudliwością ruchową i łatwiej je przegapić.

Oferujemy możliwość diagnozy oraz leczenia farmakologicznego ADHD.

Zaburzenie obsesyjno- kompulsyjne (nerwica natręctw)

Jeśli doświadczasz natrętnych, niechcianych myśli, które do Ciebie powracają mimo tego, że wcale tego nie chcesz, lub odczuwasz przymus wykonywania czynności, które są przez Ciebie niechciane to mogą być objawy zaburzenia obsesyjno -kompulsyjnego (OCD).

Za najskuteczniejsze w tym zaburzeniu uznaje się połączenie metod leczenia farmakologicznego i psychoterapii poznawczo – behawioranej, obie dostępne w naszym centrum.

Zaburzenia psychiczne kobiet w ciąży i po porodzie

Szczególną grupą pacjentek są kobiety w ciąży, po porodzie oraz mamy karmiące piersią.

Wbrew powszechnemu przekonaniu, grupa ta może i powinna być skutecznie leczona, w tym korzystając z metod farmakologicznych.

Problemy psychiczne kobiet w ciąży obejmują tokofobię (lęk przed ciążą i lęk przed porodem), depresję, zaburzenia nerwicowe, psychozy.

Nieleczone zaburzenia w okresie ciąży i połogu wpływają negatywnie nie tylko na zdrowie matki ale też dziecka.
W NURT Centrum Terapii zapewniamy pomoc w tym szczególnym okresie, zarówno psychoterapeutyczną, jak i farmakologiczną.

Bezsenność

Bezsenność to stan, w którym występują trudności zarówno w zakresie zasypiania, jak i utrzymania snu lub wczesne budzenie się. Zaburzenie to negatywnie wpływa na funkcjonowanie w ciągu dnia, a przewlekły niedobór snu ma niekorzystny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne.

Niewystarczająca ilość/jakość snu wpływa negatywnie na zdolność zapamiętywania, skupienia uwagi, wywołuje wzmożone napięcie, drażliwość, zaburzenia nastroju i stanowi czynnik ryzyka zachorowania na cukrzycę czy nadciśnienie.

W NURT Centrum Terapii specjalizujemy się w diagnozowaniu przyczyn bezsenności i w jej leczeniu. Pierwszym krokiem powinna być konsultacja psychiatryczna by ocenić, czy problemy ze snem nie są objawem innego zaburzenia, na przykład depresji, zaburzeń lękowych, czy uzależnień.

Zapewniamy zindywidualizowany plan leczenia obejmujący bezpieczną farmakoterapię i metody psychologiczne (terapię poznawczo – behawioralną).

Zaburzenia odżywiania

Szeroka grupa zaburzeń, która uwzględnia nie tylko anoreksję (chorobę związaną z patologicznym ograniczeniem przyjmowanych pokarmów i zniekształceniem obrazu swojego ciała) i bulimię (chorobę, w której występują napady objadania się po których podejmowane są wysiłki w celu zapobieżenia przytyciu- takie jak prowokowanie wymiotów, stosowanie środków przeczyszczających czy stosowanie intensywnego wysiłku fizycznego), ale także syndrom nocnego podjadania czy napady objadania się oraz wiele innych.

Jesteśmy w stanie wesprzeć naszych pacjentów w ich drodze do zdrowia i odzyskania dobrej relacji z jedzeniem poprzez odpowiednią diagnozę pracę z psychodietetykiem oraz w razie potrzeby wsparcie farmakologiczne dobrane przez naszych lekarzy.

Zaburzenia psychosomatyczne i nerwobóle

Część zaburzeń psychicznych może objawiać się w nietypowy sposób. Pacjenci wielokrotnie zgłaszają szereg objawów z ciała, które początkowo nie wskazują na przyczyny psychiatryczne problemów. Są to często objawy z układu pokarmowego (biegunki, zaparcia, bóle brzucha, wzdęcia, nudności i wymioty, zaburzenia przełykania), różnego rodzaju dolegliwości bólowe w obrębie stawów, mięśni, klatki piersiowej, bóle głowy, objawy neurologiczne (zawroty głowy, szumy uszne, drżenia i drgawki).

Pomimo wielu konsultacji z lekarzami innych specjalności, rozmaite wyniki badań obrazowych i laboratoryjnych nie wskazują na choroby z ciała, mogące tłumaczyć te objawy. W takim przypadku istnieje wysokie prawdopodobieństwo występowania tzw somatyzacji, czyli objawów cielesnych wywołanych stanem psychicznym.

Leczenie powinno polegać na połączeniu psychoterapii z farmakoterapią.

Zaburzenia osobowości

W tym przypadku pierwszym krokiem jest prawidłowa diagnoza. Jeśli masz trudności w tworzeniu zdrowych i satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi, sposoby w jakie reagujesz przynoszą Ci więcej strat niż pożytku, na koniec dnia myślisz, że twoje reakcje i zachowania były nieadekwatne a jednocześnie nie potrafisz ich zmienić to możesz skorzystać z tej diagnozy.

Prawidłowa diagnoza kierunkuje dalszą pracę z psychoterapeutą i pozwala nauczyć się reagować w sposób który przestanie przysparzać Ci cierpienia. Pamiętaj jednak, terapia nie ma za zadanie zmienić twojej osobowości, tylko pozwolić korzystać z jej atutów, wtedy kiedy ich potrzebujesz i jednocześnie uczyć nowych strategii działania w miejsce tych, które Ci szkodzą.

Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży rzutuje na ich dalszy rozwój. Zaburzenia psychiczne dotyczą średnio co piątego dziecka. Nie wolno bagatelizować zmian w zachowaniu dziecka, wycofania się z kontaktów społecznych czy apatii. Objawy dziecięcych zaburzeń psychicznych są różne i mogą wystąpić też w każdym wieku. To, co powinno zaniepokoić rodziców to przede wszystkim zmiana w zachowaniu potomstwa lub opóźnienie rozwojowe.

Do najczęstszych objawów zaburzeń psychicznych u dzieci zalicza się zmiany w zachowaniu, opóźnienia w rozwoju, zaburzenia nastroju, lękowe czy problemy z nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji międzyludzkich.

W NURT Centrum Terapii stosujemy najnowsze standardy leczenia, staramy się też całościowo traktować trudności w funkcjonowaniu Twojego dziecka.