Sandra Mikulewicz

Psychoterapeutka psychodynamiczna

Psycholog i psychoterapeutka w trakcie szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyła Psychologię, Specjalność Kliniczna oraz Sądowo – Penitencjarna na Uniwersytecie Gdańskim. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Pracuje w zgodzie ze standardami Kodeksu Etyki Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz poddaje swoją pracę stałej superwizji.
Stale pogłębia swoją wiedzę, uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach i warsztatach.

W NURT Centrum Terapii prowadzi psychoterapię psychodynamiczną.

Zapisy możliwe są osobiście w poradni, telefonicznie lub mailowo: