Michalina Płotka

PSYCHOTERAPEUTKA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA

Psycholog i certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna. Wykształcenie zdobyła na Uniwersytecie Gdańskim oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Sopocie.

Dotychczas współpracowała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz zdrowia psychicznego, gdzie przeprowadzała diagnozy psychologiczne i prowadziła wsparcie psychoterapeutyczne. Przez wiele lat była związana z pracą z dziećmi i młodzieżą, jest realizatorką warsztatów dla rodziców oraz posiada liczne szkolenia w zakresie udzielania wsparcia i podnoszenia kompetencji rodzicielskich.

Umiejętności psychoterapeutyczne rozwija, uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach w obszarze zdrowia psychicznego oraz pomocy psychologicznej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Pracuje z osobami dorosłymi i z młodzieżą od 16 roku życia, które zmagają się z niską samooceną, trudnościami w relacjach, kryzysem emocjonalnym, zaburzeniami afektywnymi, lękowymi oraz zaburzeniami odżywiania. Przeprowadza także konsultacje rodzicielskie.

W swojej pracy dąży do tego, aby jej praktyka była dostosowana indywidualnie do pacjenta i jego potrzeb. Proces terapeutyczny traktuje jako wspólną drogę, w której rolą terapeuty jest towarzyszenie drugiej osobie do momentu odzyskania równowagi psychicznej oraz osiągnięcia wyznaczonych celów. Ogromną wartość stanowi dla niej szczera relacja terapeutyczna, oparta na wzajemnym zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa.

W NURT Centrum Terapii prowadzi psychoterapię poznawczo – behawioralną.

Zapisy możliwe są osobiście w poradni, telefonicznie lub mailowo: