Marta Wilk

Psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, psychoterapeutka schematu

Dyplomowana psycholog i certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (Certyfikat PTTPB nr 614) z ponad 13-letnim doświadczeniem w pracy w pracy klinicznej, terapeutycznej i diagnostycznej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Ponadto, w 2024 roku ukończyła akredytowane szkolenie z zakresu terapii schematu.

Swoją wiedzę zdobywała podczas uczestnictwa w kilkudziesięciu szkoleniach i warsztatach z zakresu oddziaływań psychoterapeutycznych w nurcie poznawczo-behawioralnym, w leczeniu zaburzeń zdrowia, zaburzeń osobowości, seksuologii, terapii AAC, terapii behawioralnej, terapii SI, szkoleniach z zakresu umiejętności rodzicielskich.

Wspiera psychologów rozpoczynających pracę w zawodzie poprzez interwizje indywidualne i grupowe. Prowadziła szereg szkoleń dla kadry nauczycielskiej, personelu medycznego, rodziców z zakresu psychologii rozwojowej, komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem oraz wypalenia zawodowego, współpracując również z organizacjami pozarządowymi.

Zdobywała wiedzę i doświadczenie jako psycholog i psychoterapeuta w różnorodnej pracy diagnostyczno-terapeutycznej z osobami z chorobami neurologicznymi, chorobami układu krążenia, po wypadkach komunikacyjnych uczestniczących w turnusach rehabilitacyjnych, z osobami pełnosprawnymi jak z różnorodną niepełnosprawnością na oddziałach szpitalnych oraz jako psycholog szkolny w różnych placówkach oświatowych.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z problematyką zaburzeń lękowych, adaptacyjnych, afektywnych, PTSD, ADHD, niskiej samooceny u pacjentów dziecięcych, młodzieży i dorosłych. Od 2009 roku prowadzi terapię indywidualną jak i grupową, terapię par oraz terapię schematów.

Dba o wysoki standard swojej pracy, kierując się Kodeksem Etyki Zawodu Psychologa, jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB) oraz PTP Oddział Gdańsk.

W NURT Centrum Terapii prowadzi psychoterapię osób dorosłych, dzieci i młodzieży.

Zapisy możliwe są osobiście w poradni, telefonicznie lub mailowo: