Magdalena Frieske

PSYCHOTERAPEUTKA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA

Magister pedagogiki specjalnej i psychologii, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej (certyfikat nr 291), w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując i odbywając staże w placówkach oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych oraz Klinice Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwicowych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, Centrum Interwencji Kryzysowej, Fundacji Innowacji Społecznej, Poradni Zdrowia Psychicznego CBK PI-House, Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym dla dorosłych Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego.

Ukończyła szkolenia z Terapii Schematu, Terapii Akceptacji i Zaangażowania, Dialektycznej Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Mindfulness. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

W NURT Centrum Terapii prowadzi indywidualną psychoterapię poznawczo – behawioralną.

Zapisy możliwe są osobiście w poradni, telefonicznie lub mailowo: