Łukasz Szałach

SPECJALISTA PSYCHIATRII

Specjalista psychiatrii. Szkolenie specjalizacyjne odbywał w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Swoje umiejętności i horyzonty poszerzał na wielu konferencjach naukowych, a także stażach naukowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Praktyki odbywał m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, zaś w ramach programu wymian międzynarodowych we Włoszech, w Universita’ degli Studi di Pisa. Doktorant, od kilku lat zaangażowany w pracę naukowo-dydaktyczną w Katedrze Fizjopatologii oraz Psychiatrii Dorosłych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Jako naukowiec jego główny obszar zainteresowań mieści się na pograniczu psychiatrii i immunologii – bada związek między działaniem układu odpornościowego a depresją. Podczas pracy w Klinice szczególnie zaangażowany w badania naukowe nad ketaminą, lekiem obecnie zarejestrowanym w formie donosowej do leczenia depresji lekoopornej. Autor wielu prac naukowych, skupiających się na poszukiwaniu związku między lekami przeciwdepresyjnymi, epizodami depresji a zmianami w układzie immunologicznym.

W swojej codziennej praktyce zajmuje się leczeniem depresji, choroby afektywnej dwubiegunowej, zaburzeń lękowych, schizofrenii, ADHD, zaburzeń snu i odżywiania, a także uzależnieniami i zaburzeniami osobowości.

Umów wizytę

01

Łukasz Szałach - ZnanyLekarz.pl