Kamil Podgórski

PSYCHIATRA DZIECI I MŁODZIEŻY w trakcie specjalizacji

Specjalista psychiatrii, w trakcie specjalizacji z Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Pracownik dydaktyczny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Asystent w Klinice Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych oraz Wieku Podeszłego GUMed. Zastępca Kierownika w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży oraz Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku. Doświadczenie kliniczne zdobywane podczas pracy w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Ponadto doświadczenie dydaktyczne zdobywał podczas pracy w Instytucie Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego. Sekretarz Zarządu Oddziału Gdańsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w latach 2016-2022. 

Szczególne zainteresowania zawodowe to zaburzenia depresyjne i inne zaburzenia afektywne, zaburzenia lękowe, neuropsychiatria, zaburzenia neurorozwojowe, w tym zaburzenia ze spektrum autyzmu i zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia psychotyczne, zaburzenia osobowości, zaburzenia psychiczne w przebiegu chorób somatycznych.

W NURT Centrum Terapii zajmuje się diagnostyką i leczeniem dzieci i młodzieży.