Julia Balcerowska

Psycholożka

Psycholożka

Doktorka nauk społecznych, magistra psychologii oraz specjalistka w obszarze pomocy
psychologicznej i interwencji kryzysowej.

Ukończyła studia magisterskie oraz studia doktoranckie na kierunku Psychologia na
Uniwersytecie Gdańskim, a także Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji
Kryzysowej w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w
Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. na Oddziale Psychiatrycznym
Szpitala Lipno, Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Leczenia Uzależnień, w Ośrodku
Interwencji Kryzysowej w Gdyni oraz Fundacji Centrum Praw Kobiet w Gdańsku.

Na co dzień pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Psychologii Osobowości i
Psychologii Sądowej na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz
zajmuje się działalnością naukową, realizując badania związane z problematyką uzależnień
behawioralnych oraz relacją pomiędzy zdrowiem psychicznym, a korzystaniem z nowych
technologii.

Jest również realizatorką warsztatów i spotkań psychoedukacyjnych dotyczących
higieny cyfrowej i profilaktyki problematycznego korzystania z Internetu.

Laureatka konkursów i wyróżnień naukowych, w tym nagrody im. Jana Uphagena dla
Młodych Naukowców oraz stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kieruje
projektami naukowymi, w tym m.in. projektem badawczym pt. „Związek między
symptomami lęku i depresji, a uzależnieniem od portali społecznościowych: rola preferencji
komunikacji przez Internet i lęku przed pominięciem”, który jest finansowany przez
Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu Preludium.

Odbyła liczne wyjazdy i staże naukowe m.in. w Zakładzie Nauk Psychospołecznych
Uniwersytetu w Bergen, w Mental Health and Research Center na Uniwersytecie Rury w
Bochum oraz w Katedrze Psychometrii i Diagnozy Psychologicznej Uniwersytetu
Warszawskiego. Jest również członkinią międzynarodowego stowarzyszenia International
Society for the Study of Behavioral Addictions (ISSBA).

W NURT Centrum Terapii prowadzi indywidualne konsultacje psychologiczne dla dorosłych
oraz dla dzieci od 12 roku życia. Pracuje z osobami uzależnionymi od czynności (m.in.,
uzależnienie od aplikacji internetowych, pracy, hazardu), doświadczającymi trudności
związanymi z kryzysami emocjonalnymi, problemami w kontaktach z innymi ludźmi,
zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, a także ze wszystkimi osobami, którym
zależy na rozwoju i poprawie jakości własnego życia. W swojej pracy wykorzystuje założenia terapii poznawczo-behawioralnej.

Zapisy możliwe są osobiście w poradni, telefonicznie lub mailowo: