Anna Marcinkowska

NEUROPSYCHOLOG, PSYCHOTRAUMATOLOG, PSYCHOLOG KLINICZNA

Psycholog Kliniczny, Neuropsycholog Psychotraumatolog

Doktor nauk o zdrowiu, specjalistka psychologii klinicznej, neuropsycholog. Ukończyła studia magisterskie w Uniwersytecie Gdańskim na kierunku Neurobiopsychologia. Absolwentka studiów podyplomowych z Psychologii Klinicznej w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz z Psychotraumatologii w Uniwersytecie SWPS.

Na co dzień pracuje w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, w Zakładzie Radiologii, Klinice Onkologii i Radioterapii oraz Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, a także na Oddziale Neurochirurgii Szpitala im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku.

Odbyła liczne staże w szpitalach klinicznych w Gdańsku i Warszawie. Pracuje jako wykładowca akademicka na stanowisku adiunkta w Zakładzie Neurofizjologii, Neuropsychologii i Neuroinformatyki GUMed.

Prowadzi liczne kursy i szkolenia specjalistyczne głównie związane z tematyką obrazowania funkcjonalnego mózgu. Jest laureatką grantu Narodowego Centrum Nauki Miniatura, którego celem są badania dotyczące wpływu radioterapii na funkcjonowanie poznawcze pacjentów z glejakami.

W NURT Centrum Terapii wykonuje kompleksową diagnostykę neuropsychologiczną w kierunku ADHD u dorosłych oraz u osób z nowotworami mózgu, po udarach, urazach głowy, z chorobami neurodegeneracyjnymi lub pogorszeniem funkcji poznawczych w wyniku chorób somatycznych.

Prowadzi terapię funkcji poznawczych m.in. zaburzeń mowy, pamięci, uwagi, procesów wzrokowo-przestrzennych i funkcji wykonawczych. Udziela wsparcia psychologicznego i wykonuje psychoedukację u pacjentów zmagających się z przewlekłymi chorobami somatycznymi, w kryzysie oraz opiekunów osób z zaburzeniami poznawczymi.

Prowadzi też indywidualne konsultacje psychologiczne dorosłych oraz terapię traumy, w tym zespołu stresu pourazowego (PTSD). W terapii traumy używa protokołów Przedłużonej Ekspozycji (PE), Przetwarzania Poznawczego (CPT), Ekspozycyjnej Terapii Narracyjnej i Krótkoterminowej Eklektycznej Psychoterapii PTSD (BEPP).

Zapisy możliwe są osobiście w poradni, telefonicznie lub mailowo: