Aleksandra Zamarja

PSYCHOTERAPEUTKA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA w trakcie szkolenia

Psycholog i psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie szkolenia. Ukończyła 5-letnie studia magisterskie na kierunku Psychologia Zdrowia ze specjalnością Zaburzeń Psychicznych i Psychosomatycznych na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Aktualnie kształci się w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS.

Posiada również kwalifikacje pedagogiczne. Doświadczenie zawodowe zdobywała na oddziałach Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, w Zakładzie Poprawczym w Koronowie, w Ośrodku leczenia osób uzależnionych od alkoholu, substancji psychoaktywnych i na oddziale opiekuńczo-leczniczym w Wandzinie, w Poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w Placówce kształcenia specjalnego dla osób z niepełnosprawnościami w Olsztynie.

Na co dzień pracuje jako psycholog w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, gdzie zajmuje się indywidualnym wsparciem psychologicznym pacjentów, jak i prowadzeniem grupowych zajęć terapeutycznych. Dodatkowo zajmuje się psychologiczną kwalifikacją pacjentów kardiologicznych do zabiegów przeszczepów serca.

Bierze udział i udziela indywidualnego wsparcia psychologicznego w projekcie „Wsparcie matek w prawidłowym żywieniu dzieci w kryzysie”, który ma na celu wsparcie matek w głębokim kryzysie laktacyjnym spowodowanym traumą wojenną lub innymi nagłymi sytuacjami.

W NURT Centrum Terapii prowadzi psychoterapię poznawczo – behawioralną.

Zapisy możliwe są osobiście w poradni, telefonicznie lub mailowo: