Otępienie – kiedy problemy z pamięcią to już poważna choroba?

Otępienie (demencja) to grupa chorób związanych z zaburzeniami wyższych funkcji korowych. Zaburzenia funkcji poznawczych obejmują pamięć, myślenie, orientację, rozumienie, liczenie, zdolność uczenia się, język i ocenę. Uszkodzeniu funkcji poznawczych towarzyszy zwykle, a czasami je poprzedza, obniżenie kontroli nad reakcjami emocjonalnymi, społecznymi, zachowaniem i motywacją.

W zależności od przyczyny, dynamika zmian może być gwałtowna jak i powolna i podstępna. Typowo występują u osób w wieku podeszłym, jednak wiek nie może być kryterium ich wykluczenia. Wraz z postępem choroby pacjenci stają się coraz mniej samodzielni, zmienia się ich zachowanie, doświadczają objawów psychotycznych, nie rozpoznają członków swojej rodziny.

Ważne jest jak najwcześniejsze rozpoznanie oraz wdrożenie interwencji, zarówno farmako- jak i niefarmakologicznych. W naszym zespole pracują specjaliści którzy przeprowadzą państwa przez proces diagnozy zaburzeń funkcji poznawczych (w tym, zaburzeń pamięci) oraz zaproponują odpowiednie leczenie. W trakcie konsultacji ustalane są możliwe metody leczenia: farmakologiczne oraz neuropsychologiczna rehabilitacja.

Diagnoza neuropsychologiczna w NURT Centrum Terapii wykonywana przez neuropsychologa, dr n. o zdr. Annę Marcinkowską.

Prowadzi ona również terapię zaburzeń funkcji poznawczych, mającą na celu poprawę funkcjonowania w zakresie mowy, pamięci, codziennych czynności. Pacjent uczestniczy w różnych ćwiczeniach i zadaniach, które mają na celu stymulowanie uszkodzonych funkcji mózgu.

Zapisy do naszych specjalistów możliwe są:

na miejscu w Rejestracji

telefonicznie – 608-400-506

mailowo – rejestracja@nurtcentrum.pl

oraz poprzez portal ZnanyLekarz – https://www.znanylekarz.pl/placowki/nurt-centrum-terapii

#otępienie #chorobaalzheimera #alzheimer #demecja #funkcjepoznawcze #pamięć #zdrowiepsychiczne #wsparcie #otepienie #nurt