Objawy psychotyczne – czym tak naprawdę są?

Psychiatria zajmuje się bardzo szerokim spektrum zagadnień. Jednym z poważniejszych i często przerażających objawów, które mogą wystąpić w niektórych chorobach psychicznych są objawy psychotyczne. Objawy psychotyczne to manifestacje zaburzeń psychicznych, które wpływają na sposób myślenia, postrzegania rzeczywistości i reakcję emocjonalną. Dwa główne rodzaje objawów psychotycznych to urojenia i omamy.

Urojenia to fałszywe przekonania, które nie mają poparcia w rzeczywistości. Wyróżniamy urojenia:

Prześladowcze: przekonanie, że otoczenie zagraża życiu lub zdrowiu danej osoby.

Odnoszące (ksobne): chory widzi nierealne związki między sobą a otoczeniem, na przykład sądzi, że mówią o nim w telewizji.

Oddziaływania, wpływu, owładnięcia: przekonanie, że ktoś kontroluje myśli lub ciało chorego.

Zmiany osoby – urojenia błędnego utożsamiania osób: przekonanie, że znane osoby to nie ci, za kogo się podają, ale jakby ich podstawione wersje.

Wielkościowe: wiara w posiadanie wyjątkowych mocy lub statusu, na przykład uważanie się za mesjasza czy prezydenta.

Depresyjne (małej wartości): myśli związane z uczuciem winy, zubożeniem, ruiny materialnej

Zazdrości (niewierności): interpretacja codziennych sytuacji jako dowodów na zdradę, często spotykane w psychozach alkoholowych lub u osób starszych.

Erotyczne: myśli i przekonania związane z aspektami seksualnymi i miłosnymi.

Omamy to zmysłowe doświadczenia, które nie mają rzeczywistego źródła. Wyróżniamy omamy:

Wzrokowe – doświadczanie obrazów, które nie istnieją obiektywnie

Słuchowe – osoba słyszy głosy, które inni nie słyszą, często komentujące jej działania „ z zewnątrz”, poza swoją głową. Najczęstszy rodzaj omamów u pacjentów ze schizofrenią

Imperatywne – osoba słyszy wewnętrzne głosy lub komunikaty, które nakazują jej konkretne działania lub powstrzymują od wykonania pewnych czynności.

Cenestetyczne – (somatyczne, czucia ustrojowego) przypominają ból, ściskanie narządów wewnętrznych, rozciąganie

Węchowe i smakowe – doświadczanie najczęściej przykrych zapachów i smaków

Dotykowe – odczuwanie dotknięć (np. obecność pasożytów na skórze)

Kinestetyczne – wrażenie unoszenie się, spadania, chwiania podłogi, wirowania

Inne objawy psychotyczne to:

Omamy rzekome- zmysłowe doświadczenia, które nie mają rzeczywistego źródła – zlokalizowane w głowie pacjenta, w jego ciele, w „jaźni”. Najczęściej słuchowe.

Katatonia– skrajne upośledzeniem ruchu i reakcji emocjonalnych. Objawy mogą obejmować bezruch lub nadmierny niepokój ruchowy. Często występuje wzrost spoczynkowego napięcia mięśni.

Dezorganizacją w sposobie myślenia i mowie– trudności w utrzymaniu logicznego porządku w myśleniu

Ambiwalencja – wyraźnie przeciwstawne elementy w zachowaniu i wypowiedziach

Ambitendencja – występowanie sprzecznych zachowań)

Objawy psychotyczne mogą występować w:

– schizofrenii

– manii

– zaburzeniu schizoafektywnym

– depresji (nazywana wówczas depresją psychotyczną)

– depresji poporodowej

– po spożyciu substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol)

– otępieniu

– w przebiegu innych chorób (guzy mózgu, padaczka, choroby neurologiczne, reumatologiczne)

-mogą też występować u dzieci i młodzieży

Pamiętajmy! Objawy psychotyczne ZAWSZE wymagają leczenia i znalezienia ich przyczyny!

W przypadku objawów psychotycznych ważne jest uzyskanie profesjonalnej pomocy psychiatrycznej. Nowoczesne leki nie muszą sprawiać silnego uspokojenia, wzrostu masy ciała, czy zaburzeń pamięci.

Wczesna diagnoza i leczenie mogą pomóc w łagodzeniu objawów i poprawie jakości życia pacjenta lub uratować mu życie!

#psychoza #omamy #urojenia #psychosis #delusions #hallucinations #Gdansk #Sopot #Gdynia #Trojmiasto #psychiatra