Otępienia

Grupa chorób związanych z zaburzeniami wyższych funkcji korowych. Zaburzenia funkcji poznawczych obejmują pamięć, myślenie, orientację, rozumienie, liczenie, zdolność uczenia się, język i ocenę. Uszkodzeniu funkcji poznawczych towarzyszy zwykle, a czasami je poprzedza, obniżenie kontroli nad reakcjami emocjonalnymi, społecznymi, zachowaniem i motywacją. W zależności od przyczyny, dynamika zmian może być gwałtowna jak i powolna i podstępna. Typowo występują u osób w wieku podeszłym, jednak wiek nie może być kryterium ich wykluczenia.

W naszym zespole pracują specjaliści którzy przeprowadzą państwa przez proces diagnozy zaburzeń funkcji poznawczych (w tym, zaburzeń pamięci) oraz zaproponują odpowiednie leczenie. W trakcie konsultacji ustalane są możliwe metody leczenia: farmakologiczne oraz neuropsychologiczna rehabilitacja.

Ta oferta przeznaczona jest zarówno dla pacjentów z otępieniem ( w tym z chorobą Alzheimera), łagodnym zaburzeniem funkcji poznawczych jak i zaburzeniami w przebiegu chorób przewlekłych. Wsparcie znajdą również opiekunowie osób zmagających się z ww. dolegliwościami.

Uzależnienia

O uzależnieniu mówimy gdy pacjent doświadcza przynajmniej 3 objawów występujących łącznie przez pewien okres czasu w ciągu ostatniego roku. Należy do nich silne pragnienie przyjmowania substancji, albo poczucie przymusu jej przyjmowania, trudność w kontrolowaniu zachowania związanego z przyjmowaniem substancji, fizjologiczne objawy stanu odstawienia, stwierdzenie tolerancji, zaniedbywanie alternatywnych źródeł przyjemności lub zainteresowań, oraz przyjmowanie substancji mimo wyraźnych dowodów na jej szkodliwość.

Obecnie kryteria te zostały rozszerzone o uzależnienia od min. zakupów, gier komputerowych, hazardu, seksu. Dla osób uzależnionych od substancji, lub cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych oferujemy diagnozę oraz plan terapeutyczny, który uwzględnia terapię uzależnień oraz wsparcie farmakologiczne w wybranych wskazaniach.

Pacjentom uzależnionym od alkoholu oferujemy protokoły nowoczesnej farmakoterapii podtrzymującej abstynencję, zapobiegającej nawrotom lub redukującej szkody psychospołeczne i zdrowotne związane z piciem.